Regulamin

Strona główna Regulamin

Regulamin

REGULAMIN  UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ

Szanowni Państwo poniżej ustalane są zasady dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://szybex.pl/ (zwana dalej także stroną i serwisem). Zanim zaczniecie z niej korzystać, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi wytycznymi. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie tych warunków.

1. Informacje od podmiocie

 • Na stronie https://szybex.pl/ zamieszczane są treści należące do firmy/administratora Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SZYBEX Andrzej Ossoliński, Bogumił Wilkosz Spółka Jawna z/s w Częstochowie, ul. Krakowska 26, 42-200 Częstochowa, NIP: 5730114724, REGON: 150035054, KRS: 0000106222 
 • Administrator dokłada starań, by Serwis spełniał oczekiwania Użytkowników, lecz nie gwarantuje, że jest on wolny od wad lub usterek. O ile nie stoją temu na przeszkodzie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Administrator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu gwarancji, rękojmi lub inną mogącą wyniknąć z niedoskonałości Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).
 • Użytkownicy akceptują, że Serwis może zawierać łącza do zewnętrznych portali, stron i aplikacji internetowych, nie stanowiących własności ani w inny sposób zależnych lub kontrolowanych przez Administratora. Użytkownicy potwierdzają, że dostęp do Serwisu może następować za pomocą narzędzi lub usług podmiotów trzecich. W każdym razie łączenie lub korzystanie z zasobów i udogodnień podmiotów trzecich odbywa się na koszt i ryzyko Użytkownika. Administrator zachęca do zapoznania się z warunkami usług takich podmiotów trzecich w celu ustalenia praw i obowiązków Użytkownika.
 • Usługodawca, przyjmując do realizacji zamówienie Usługobiorcy, oświadcza i zapewnia, iż posiada profesjonalne umiejętności i możliwości techniczne w celu wykonania Usługi zgodnie z zamówieniem Usługobiorcy. Usługodawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania Umowy.

2. Dostęp do strony

Udostępniamy dostęp do naszej witryny tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zawieszenia usług bez wcześniejszego powiadomienia. Są Państwo odpowiedzialni, za to, że wszystkie osoby, które wchodzą na stronę  https://szybex.pl/ za pośrednictwem Państwa polaczenia internetowego są świadome niniejszych warunków o będą ich przestrzegać.

3. Prawa autorskie i zawartość strony

 • Nasza strona oraz materiały na niej zamieszczone są chronione prawem autorskim. SZYBEX (R)  i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SZYBEX Andrzej Ossoliński, Bogumił Wilkosz Spółka Jawna z/s w Częstochowie. Wszelkie prawa związane z  przedmiotową stroną są zastrzeżone Serwis, jego poszczególne jego elementy (w tym graficzne interfejsy użytkownika), teksty (w tym Regulamin), rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, elementy graficzne, kompilacje oraz opracowania materiałów podlegają ochronie prawnej przysługującej zwłaszcza bazom danych, programom komputerowym, utworom graficznym lub innym.
 • Ochrona przysługuje również wszelkim materiałom, które Administrator dostarcza Użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów bez zgody Administratora jest zabronione i będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych przez Administratora.
 • Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu bez zgody Administratora jest równoważne z naruszeniem Regulaminu.
 • Możecie wykorzystywać materiały z naszej witryny jedynie do użytku osobistego. Zabrania się modyfikacji lub wykorzystywania ich w celach komercyjnych bez naszej zgody.
 • Treści zamieszczone na naszej stronie mają charakter informacyjny, nie stanowią porady prawnej.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podejmowane na podstawie informacji zamieszczonych na witrynie.

4. Aktualizacje

 • Staramy się regularnie aktualizować zawartość strony, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za archiwalne materiały.

5. Odpowiedzialność i Prywatność

 • Nie gwarantujemy dokładności ani aktualności materiałów na stronie.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe z korzystania z witryny. W najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie Administrator wyłącza swoją, a także swoich pracowników, współpracowników lub podwykonawców, odpowiedzialność związaną z Serwisem, czy to umowną, deliktową lub inną, tak co do strat, jak i utraconych lub spodziewanych korzyści. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).
 • Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 • Korzystając z naszej strony, wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych.

6. Transakcje

Serwis jest wyłącznie informacyjny, nie umożliwia zawierania transakcji.

7.
Zamieszczanie Materiałów

 • Przesyłając materiały na naszą stronę, zapewniasz, że są one zgodne z naszymi standardami i nie naruszają praw innych osób.
 • Zastrzegamy sobie prawo do usuwania materiałów niezgodnych z naszymi zasadami.

8. Bezpieczeństwo

 • Zakazane jest używanie strony w sposób zagrażający bezpieczeństwu.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron zlinkowanych na naszej witrynie.
 • Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem reguluję ją polityka prywatności.

9. Jurysdykcja

 • Wszelkie spory rozstrzygane są przez sądy polskie. 
 • Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Użytkowników będących konsumentami (postanowienie niniejsze ma moc obowiązującą na terytorium Unii Europejskiej).

10. Zmiany

 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie.
 • Wszelkie prawa wynikające z Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.
 • W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią pod numerem 34 506 51 00.